De 21 Liniecrossers

Arie van Driel

Voor de oorlog verdiende Arie van Driel zijn brood als
schipper en was zodoende goed bekend met het water.
Tijdens zijn militaire dienst leerde hij met wapens omgaan.
Deze kennis kwam goed van pas toen in 1940 de oorlog uitbrak
en Arie, onder de schuilnaam Aike, al snel in het Werkendamse
verzet terecht kwam. In de nacht van 5 op 6 november 1944 was
Aike de eerste Werkendammer die door de Biesbosch crosste.
Uiteindelijk zou hij maar liefst 53 keer de overtocht maken.
Maar in de nacht van 18 op 19 maart 1945 ging het mis.
Onderweg van Lage Zwaluwe naar Sliedrecht werd hij, met een
agent van B.I. en 2 jongelui in de kano aangehouden door een Duitse
patrouilleboot bij de Anna Jaccomina en naar de Kop van’t Land gesleept.
Aaike werd naar Wolvenplein in Utrecht gebracht waar hij langdurig werd verhoord en op gruwelijke wijze mishandeld. Arie van Driel werd zonder
proces ter dood veroordeeld en 5 dagen voor het einde van de oorlog
geexecuteerd in Fort de Bilt. Hij was toen 39 jaar oud.

Aike, woonplaats Werkendam, is postuum onderscheiden met de :
Militaire Willemsorde 4e klasse

Kees, Kornelis Pieter, van der Sande

Voor de oorlog was Kornelis Pieter van der Sande Commies
Voedselvoorziening.Hij was een zeer goede kenner van de Biesbosch
en commandant van de verzetsgroep “Altena” welke zich later
aansloot bij de groep “Albrecht”.
In die periode zou hij toch nog 22 de oversteek maken.
Na de gevangen neming van Aike van Driel tijdens een actie ,
werd hij door de Duitsers aan zijn woning gearresteerd en
afgevoerd naar Utrecht. Kornelis Pieter van der Sande werd
zonder proces ter dood veroordeeld en 5 dagen voor het einde
van de oorlog geexecuteerd in Fort de Bilt.
Hij was toen 27 jaar oud.
Hij werkte onder de schuilnaam Burgers / Kees

Kees, woonplaats Sleeuwijk is postuum onderscheiden met de:

Militaire Willemsorde 4e klasse

Leendert van Kempen

Leendert van Kempen was beroeps militair.
Leendert van Kempen heeft 10 keer de overtocht gemaakt.

Leendert, woonplaats Werkendam, is onderscheiden met:

Het Bronzen Kruis

Piet, Cornelis Pieter, van den Hoek

Cornelis Pieter van den Hoek was schilder van beroep.
Na zijn terug keer uit Keulen waar hij van oktober 1942 tot november
1943 had vast gezeten, dook ook Cornelis Pieter van den Hoek onder
in de Biesbosch, bij de groep van Jan de Landgraaf. Nadat op
2 november 1944 Brabant bevrijd was, begon Cornelis Pieter van
den Hoek onder de schuilnaam Schele Piet tezamen met Arie
van Driel aan het crosswerk. Op 13 januari 1945 ging het mis en
werd hij tezamen met een andere crosser opgepakt en afgevoerd
naar kamp Waterloo in Amersfoort, waaruit hij op 11 februari 1945
wist te ontsnappen om weer te gaan crossen. Na een bezoek aan
Lage Zwaluwe en op weg naar Drimmelen werd Schele Piet geraakt
door een scherf van een Duitse granaat, welke vanuit de Biesbosch was
afgeschoten. Cornelis Pieter van den Hoek heeft aan 37 crossings
deel genomen.

Schele Piet, woonplaats Werkendam, is onderscheiden met de:

Militaire Willemsorde 4e klasse

Jacobus Bakker

Jacobus Bakker was van huis uit Electro Monteur en had een bedrijf
in Sliedrecht.
De eerste berichtgeving van het bezette naar het bevrijde gebied
gingen via Jacobus Bakker in Sliedrecht de eerste contactman van
de Albrecht groep voor de Alblasserwaard.
De eerste route werd door Alblas ,schuilnaam voor Cornelis Bakker,
en door Bertus, schuilnaam voor Desiderius Hubertus van Gool,
gemaakt, deze is echter maar een keer gebruikt daar op de terugweg
van een succes volle overtocht de Duitsers dat deel bezet hadden,
Bertus ging door naar Sliedrecht en Alblas ging terug naar Brabant
om hier melding van te maken bij de Geallieerde.
Later is Alblas in Brabant gebleven en is zijn taak overgenomen door Bertus.
In zijn periode als kopman van de Linie-Crossers in Sliedrecht heeft
Alblas 25 keer de overtocht gemaakt.

Alblas, woonplaats Sliedrecht, is onderscheiden met:

De Bonzen Leeuw

Cornelis Leendert Bolijn

Voor de oorlog was Cornelis Leendert Bolijn schipper van beroep.
Tijdens de oorlog is zijn schip in beslag genomen door de Duitsers.
Zwarte Kees, de schuilnaam van Cornelis Leendert Bolijn, heeft
22 crossings op zijn naam staan en was een spraakzaam,
positief ingesteld persoon.

Zwarte Kees, woonplaats Sliedrecht, is onderscheiden met:

De Bronzen Leeuw

Pieter van Dam

Van Pieter van Dam is weinig bekend, de nabestaande van
Pieter van Dam wilde niet aan het onderzoek meewerken,
zij wilde de zaak laten rusten in de overtuiging dat
Pieter van Dam dit ook gewild zou hebben.
Niet tegenstaande heeft Pieter van Dam met zijn 15 crossings
een belangrijk aandeel gehad in de Albrecht groep.

Pieter, woonplaats Hardinxveld, is onderscheiden met:

De Bronzen Leeuw

Bertus, Desiderius Hubertus, van Gool

Bertus, zijn schuilnaam, is doordat hij getrouwd is met een dochter van
de toenmalige bewoners van de Wilgenhorst in het huis komen wonen.
Deze locatie moet gezien worden als centraal middelpunt van alles wat
met de crossings te maken had en waar ook nog Duitsers ingekwartierd
zaten. Hij was het die tezamen met een andere crosser de eerste lijn maakte
naar het bevrijde Brabant. Als crossmaster werkte hij nauw samen met
crossmaster Jos van Wijlen, ook wel zijn tegenvoeter genoemd.
Zijn beroep van machine bankwerker heeft de Duitsers op een dwaalspoor gebracht, daar zij een leider zochten die voor die functie academisch gevormd moest zijn en hij daardoor niet in aanmerking kwam.
Bertus heeft naast zijn leiding gevende rol ook nog 6 overtochten gemaakt.

Bertus, woonplaats Sliedrecht, is onderscheiden met:
De Bronzen Leeuw

Koos, Jacobus Cornelis, Hoevenaar

Jacobus Cornelis Hoevenaar werkte als griendwerker in de
Biesbosch en als hulpmeetkundige in dienst van de Rijkswaterstaat
en als zodanig zeer bekend met Biesbosch.
Een van zijn superieuren,tevens medewerker van de landelijke spionage/inlichtingen groep Albrecht vond hem bereid zich in te
zetten als Linie-Crosser. De goede God was zijn kompas, waarop
hij zijn hele leven heeft gevaren. Ondanks dat Jacobus Cornelis Hoevenaar , getrouwd en vader van dertien kinderen en woonde in bevrijd gebied,
heeft hij acht crossings gemaakt. Tijdens een van die crossings heeft hij longontsteking opgelopen , waardoor hij tien dagen in bezet gebied door zijn crossmaster Bertus van Gool werd opgenomen en verzorgd. Om Koos
persoonlijk te gedenken is in zijn geboorte dorp een straat naar hem vernoemd
met als opschrift: J.C.Hoevenaarstraat Line crosser 2de wereldoorlog.

Koos, woonplaats Lage Zwaluwe, is onderscheiden met:

De Bronzen Leeuw

Frans, Franciscus Johannes Maria, Hoffmans

Franciscus Johannes Maria Hoffmans, na zijn onderduik periode komt ( schuilnaam) Frans in contact met zijn neef , een van de grote jongens in de verzetsgroep van Jos van Wijlen, de verzetsgroep uit Sprang-Capelle.
Door toedoen van zijn neef beland Frans in de wereld van de Linie-crossers en aanvankelijk doet hij dienst als ontvangstmeester in crossershuis “Hotel Centraal” te Lage Zwaluwe.
Niet voor lang want na enkele dagen , na een ontmoeting met Jos van Wijlen, gaat hij crossen op de crosslijn Drimmelen-Werkendam, de specifieke “Andre” lijn, terwijl een andere groep hoofdzakelijk tussen Lage Zwaluwe en Sliedrecht voer, de zo bekende “Albrecht”lijn. Uiteindelijk is Frans goed voor in totaal 18 crossings.

Frans, woonplaats Waalwijk, is onderscheiden met:
De Bronzen Leeuw

Albert Kunst

Albert Kunst, schipper op een binnenvaart schip was
een terughoudend en rustig persoon die zich door niemand
de wet liet voorschrijven, dus ook niet door de bezetter.
Hij was 30 jaar toen hij deel uit ging maken van de
Linie Crossers en heeft de oversteek 24 keer ondernomen.

Albert, woonplaats Sliedrecht, is onderscheiden met:

De Bronzen Leeuw

Koos, Jacobus, Meijer

Jacobus Meijer, schipper van beroep en eigenaar van een
binnenvaartschip deed in eerste instantie verkenningswerk in
de Alblasserwaard. Hij was degene die tezamen met Jan Visser
de route Sliedrecht – Lage Zwaluwe vast legde en zou zelf
deze route 29 keer ondernemen.
Tijdens een van deze tochten heeft hij tezamen met Jan Visser,
Generaal Sir John Hackett en Greame Warrack, welke door het
Arnhemse verzet na de mislukte operatie Market Garden naar
Sliedrecht waren gebracht, per kano naar Lage Zwaluwe gecrosst.
Jacobus Meijer opereerde onder de schuilnaam Koos.

Koos, woonplaats Sliedrecht, is onderscheiden met:

De Bronzen Leeuw

Johannes Rombout

Johannes Rombout is na zijn militaire opleiding bij het crossings
werk terecht gekomen en heeft een onbekend aantal crossings
op zijn naam staan. Hij schrijf in een door hem samengesteld rapport:
Ik werkte verschillende jaren voor het verzet, eerst in de K.P. en ben later overgegaan naar de N.B.S. en deed de normale dingen zoals: hulp aan onderduikers, verborg personen die door de Duitsers werden gezocht,
smokkelde wapens, verzamelde geld, drukte en verspreide illegalen
pamfletten met het Engelse nieuws, zorgde voor rantsoenkaarten,
instrueerde de K.P. leden, etc.
Johannes Rombout had de schuilnaam van Jan Staart.
Hij emigreert in 1951 naar Australie en daarna in 1961 naar de Verenigde Staten

Jan Staart, woonplaats Dordrecht, is onderscheiden met:

De Bronzen Leeuw

Cornelis Visser

Cornelis Visser was een kleine hardwerkende ondernemer in
de griendcultuur. Keske, de schuilnaam voor Cornelis Visser,
was een rustige gelovige man, geen krachtpatser en geen fantast.
De verzetsgroep uit Werkendam, waarin Keske een leidende rol
vervulde, was voortgekomen uit de L.O. groep Werkendam.
L.O. staat voor Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers.
Een van de redenen dat Keske in het verzet ging was dat hij
niet tegen die Duitse mentaliteit kon.
Tijdens de crossings fungeerde Keske als crossmaster en werkte
samen met de crossmaster uit Sliedrecht alsook met kapitein Andre die vanuit het zuiden zijn bijdrage leverde.
Cornelis Visser heeft aan 12 crossings deel genomen.

Keske, woonplaats Werkendam, is onderscheiden met:

De Bronzen Leeuw

Jan Visser

Jan Visser aannemer Weg en Waterbouw was een joviale en
niet op de voorgrond tredend persoon.
Hij was degene die tezamen met Jacobus Meijer de route
Sliedrecht – Lage Zwaluwe vast legde en zou zelf deze route 37
keer ondernemen.
Tijdens een van deze tochten heeft hij tezamen met Jacobus Meijer,
Generaal Sir John Hackett en Greame Warrack, welke door het
Arnhemse verzet na de mislukte operatie Market Garden naar
Sliedrecht waren gebracht, per kano naar Lage Zwaluwe gecrosst.
Jan Visser opereerde onder de schuilnaam Grijze Jan

Grijze Jan, woonplaats Sliedrecht, is onderscheiden met:

De Bronzen Leeuw

Leendert Gerardus van Beugen

Leendert Gerardus van Beugen was een rustige, kalme en
onopvallende man.
Van beroep was hij schipper op het sleepschip Leviatan
en door zijn overtochten over de Merwede waarbij hij mensen
overzette rolde hij in het verzet.
Leendert Gerardus van Beugen heeft 4 keer de overtocht gemaakt.

Leendert, woonplaats Sleeuwijk, is onderscheiden met:

Het Bronzen Kruis

Arie de Boon

Arie de Boon was van beroep rietmatten maker
en was introvert, rustig en goed op financieel gebied.
Arie de Boon assisteerde heel vaak zijn broer Cornelis
de Boon.
Er is alleen bekend dat hij al snel na de bevrijding,
in 1954 naar Canada emigreert.

Arie, woonplaats Hardixveld, is onderscheiden met :

Het Bronzen Kruis

Cornelis de Boon

Cornelis de Boon was van beroep rietmatten maker en was
introvert, recht door zee en zeer gelovig.
Voor een van zijn crossings nam Hardinxveldse Cees, zijn
schuilnaam , zijn pet af en bad voor een veilige overtocht
terwijl de Duitser op de dijk liepen, na een veilige overtocht
wilde zijn passagiers er meteen vandoor gaan maar werden
door Hardinxsveldse Cees terug geroepen voor een
dank gebed. Er is alleen nog bekend dat hij al snel na de
bevrijding, in 1951 naar Canada emigreert.
Hardinxsveldse Kees heeft 6 x gecrosst en is meerdere malen
de Merwede overgestoken.
Kees is vooral geeerd en betiteld als geloofsheld door
Marinus Ruppert voorzitter van het toenmalige C.N.V.

Kees, woonplaats Hardixveld, is onderscheiden met:

Het Bronzen Kruis

Adriaan de Keizer

Adriaan de Keizer was 22 jaar toen hij in het verzet terecht
kwam en zoals hij ooit zei, we zijn begonnen als een stel
wildebrassen, maar al snel was er geen weg meer terug.
Tijdens een van zijn 16 crossings lopend door een mijnenveld
struikelde een van zijn vrienden en ging er een booby-trap af,
tijdens zijn terug tocht moesten zij door het water en kwam
Adriaan in moeilijkheden doordat bleek dat hij een granaatscherf
in zijn been had.
Achter gelaten op een krib is hij bewusteloos geraakt door het
bloedverlies en bijna verdronken door het opkomende water.

Adriaan, woonplaats Werkendam, is onderscheiden met:

Het Bronzen Kruis

Jan de Landgraaf

Jan de Landgraaf was student werktuigbouwkunde voordat
hij in aanraking kwam met het verzet.
Tijdens de periode van de Linie-Crossers werkte Jan de Landgraaf
onder de schuilnaam van Dove Jan.
In juli 1944 moest Jan de Landgraaf onderduiken en vertrok hij
naar de Biesbosch waar ze leefden in kleine woonarken en keten.
Hier werd het plan opgevat om de Duitsers dwars te zitten en werden
de eerste twee Duitsers gevangen genomen echter toen het aantal
de 75 Duitsers had bereikt werd besloten deze over te brengen naar
het bevrijde Drimmelen. Hier werden zij in de nacht van 4 op 5
november 1944 overgedragen aan de commandant van de Poolse troepen.
Naast deze opmerkelijke gebeurtenis heeft Dove Jan ook nog 30 keer gecrosst.

Dove Jan, woonplaats Sliedrecht, is onderscheiden met de:

Militaire Willemsorde 4e klasse

Willem van Veen

Willem van Veen was reiswerker en goed bekend in de Biesbosch.
Willem van Veen was bekend onder de schuilnaam Wim1 of De Mustang.
Naar bekend heeft Willem van Veen 18 crossings gemaakt.

De Mustang, woonplaats Werkendam, is onderscheiden met:

Het Bronzen Kruis