ANBI-Status

De Stichting Crosslinie Sliedrecht is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Stichting Crosslinie Sliedrecht en zijn donateurs belastingvoorbeelden kunnen gaan genieten.

 

Giften aftrekbaar

Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De Stichting Crosslinie Sliedrecht hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

 

De ANBI-gegevens de de Stichting Crosslinie Sliedrecht.

Een voorwaarden voor het verkrijgen van de ANBI-Status is dat de stichting Crosslinie Sliedrecht specifieke gegevens openbaar maakt. U vindt ze hieronder.

 

Naam stichting:

– Stichting Crosslinie Sliedrecht

– Liniecrossers Sliedrecht

 

Contactgegevens: Contactpagina

 

Doelstelling:   Op diverse plaatsen (archieven, bibliotheken) is veel nog niet eerder vastgelegd materiaal beschikbaar, waaronder documenten, foto- en filmmateriaal wat zeer waardevol is om de nagedachtenis aan deze heldendaden in leven te houden. Door het uitgeven van een boek, het houden van presentaties en het ontwikkelen van een website willen we deze geschiedenis voor een zeer breed publiek toegankelijk maken.

 

Beleidsplan: Klik hier

 

Bestuursamenstelling: het bestuur is conform de statuten van de Stichting samengesteld en bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.

Naast het bestuur kent de Stichting een comité van aanbeveling. In dit comité hebben de volgende personen plaatsgenomen

 

Dhr. G. de Kok, burgemeester van de gemeente Drimmelen

Dhr. T. van Hienen, werkzaam bij het Ministerie van Defensie

Dhr. J. Visser, kleinzoon van één van de Liniecrossers

Dhr. B. van Hemmen, burgemeester van Sliedrecht

 

Beloningsbeleid: zowel bestuursleden als eventuele vrijwilligers verrichten hun taken voor de Stichting onbezoldigd. In de begroting is een post opgenomen voor organisatiekosten, waarmee kleine onkosten, die door bestuurders en/of vrijwilligers ten behoeve van de Stichting worden gemaakt, kunnen worden gedekt.