De Stichting

Meer erkenning en waardering voor de Linie-Crossers van Sliedrecht!

De stichting heeft als een van de doelstellingen het vastleggen van de door het verzet gepleegde werkzaamheden tijdens de tweede wereldoorlog. Op dit moment is er slechts fragmentarisch gedocumenteerde geschiedschrijving aanwezig, terwijl in de nadagen van de oorlog een belangrijk netwerk van verzetsmensen in de regio actief is geweest.

“Helden vind je ook heel dichtbij”
Hernieuwde en brede aandacht voor liniecrossers

Op diverse plaatsen (archieven, bibliotheken) is veel nog niet eerder vastgelegd materiaal beschikbaar, waaronder documenten, foto- en filmmateriaal wat zeer waardevol is om de nagedachtenis aan deze heldendaden in leven te houden. Door het uitgeven van een boek en het ontwikkelen van een website willen we deze geschiedenis voor een zeer breed publiek toegankelijk maken.

 

Met dit doel hebben wij de stichting in het leven geroepen en werken wij met een team van betrokken en zeer gemotiveerde mensen aan een stukje zeer invloedrijke geschiedenis in de regio Sliedrecht en De Biesbosch. Om de kosten te dekken benaderen we bedrijven, stichtingen en diverse fondsen om over kostendekkende financiële middelen te kunnen beschikken. Met elke financiële bijdrage zijn wij zeer geholpen als stichting om onze gestelde doelen te kunnen verwezenlijken.

ONS DOEL
1

Meer bekendheid en erkenning voor de helden die hun leven waagde, De Linie-Crossers uit Sliedrecht.

2

Meer duidelijkheid voor geïnteresseerden in De Geschiedenis van Sliedrecht en de tijden van de oorlog.

3

Meer informatie aanbieden aan geïnteresseerden, scholieren & familieleden.

John van Gool
Lid van de stichting

Ik draag de stichting een warm hart toe, omdat de stichting deze personen die zonder enige militaire opleiding en van verschillende achtergronden een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van Nederland en dit voor hun nagedachtenis vast wil leggen.

Ab. D. van Gool
Lid van de stichting

Dat ik de stichting een warm hart toe draag is dat ik via deze weg nog een bijdrage kan leveren om te voor komen dat de linie crossers, die zonder eigen belang een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van Nederland, vergeten worden.

Steun Stichting Linie-Crossers Sliedrecht!
Kom in contact!
Heeft u vragen of een opmerking, laat het ons weten.
Willem van der Vlist beveiliging
Willem van der Vlist
Voorzitter
stichting-liniecrossers-sliedrecht-Leden-ab-v-gool-600*900
Ab van Gool
Lid
stichting-liniecrossers-sliedrecht-Leden-john-v-gool-600*900
John van Gool
Secretaris
stichting-liniecrossers-sliedrecht-Leden-jor-vd-jagt-600*900
Jordaan Hendrik van der Jagt
Lid
Stichting LinieCrossers
Esmeralda Brand
Penningmeester

Telefoon

+31 (0)6 12 34 45 67

E-mail

info@liniecrosserssliedrecht.nl

Website

www.liniecrosserssliedrecht.nl

De Statuten van de stichting.